ร่วมพัฒนา IOS Application PSSChool ระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนในรูปแบบ Mobile Application 

- IOS Hybrid App : Cordova, Push notifications, Network information

 PSSchool (IOS)

ร่วมพัฒนา Android Application PSSChool ระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนในรูปแบบ Mobile Application 

- Android Hybrid App : Cordova, Push notifications, Background service, Badge, Network information

 PSSchool (Android)

พัฒนาระบบประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

- Virtula Basic, MySQL

โครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว, 

รศ.สยาม อรุณศรีมรกต, กรมการท่องเที่ยว

ร่วมพัฒนาพัฒนา Android Application ระบบการรายงานเหตุการณ์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (Deep South)

- Android Native App : Java, MySQL, Eclipse IDE, Android SDK, Android ADT, Google Map

 DeepSouth (Android)

ร่วมพัฒนา Web Application ระบบการรายงานเหตุการณ์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (Deep South) 

- PHP, MySQL, JQuery, AJAX, JAVA Script, Google Map

http://deepsouth.tripler2014.co.th

ร่วมพัฒนา Web Application ระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน (RTA Heatstroke) 

- PHP, MySQL, JQuery, AJAX, JAVA Script

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com